paywall

a a W 2018 r. Meta Platforms Ireland przedstawiła swoim użytkownikom w Unii Europejskiej nowe warunki korzystaniaa a az Facebooka. Udzielenie na nie zgody jest wymagane, aby móc się zarejestrować lub uzyskać dostęp do kont i usług świadczonych przez Facebook. Maximilian Schrems, użytkownik Facebooka i aktywista w dziedzinie ochrony danych, zaakceptował te warunki. Regularnie otrzymywał reklamy kierowane do osób orientacji homoseksualneji zaproszenia na odpowiednie wydarzenia. Te reklamy nie były oparte bezpośrednio na jego orientacji seksualnej,lecz na przeprowadzonej analizie jego zainteresowań. M. Schrems, niezadowolony z takiego przetwarzania jegodanych, które uważa za niezgodne z prawem, skierował skargę do sądów austriackich. Następnie, podczas dyskusjipanelowej, oświa a

Celem tego nowego edytora jest to, by wprowadzanie bogatych treści do WordPress stało się proste i przyjemne. Cały ten wpis składa się z kawałków treści—trochę podobnych do klocków LEGO—które można poruszać i z którymi można wchodzić w interakcję. Porusz kursorem, a zobaczysz, że w różnych blokach podświetlają się strzałki i kontury. Kliknij jedną ze strzałek, aby szybko zmienić pozycję bloku, bez obawy, że stracisz coś podczas kopiowania i wklejania. Wszystko co teraz czytasz, to blok tekstu najbardziej podstawowy blok ze wszystkich. Ten blok ma swoje własne elementy sterujące, które umożliwiają jego swobodne przemieszczanie wewnątrz wpisu… … jak ten, wyrównany do prawej. Nagłówki są również osobnymi blokami, co pomaga w planowaniu i organizacji treści. Jeden obraz jest wart tysiąca słów Głównym celem nowego edytora jest obsługa obrazków i multimediów z najwyższą starannością. Mamy nadzieję, że funkcjonalności dodawania podpisów i powiększania na całą szerokość kolumny są teraz znacznie prostsze i szybsze w…

Dowiedz się więcej

Odnosząc się do tych zarzutów Sąd Najwyższy przypomniał, że badanie poligraficzne może być przeprowadzone przez biegłego wyłącznie po uzyskaniu zgody badanej osoby, jednakże udzielana zgoda nie obejmuje pytań konkretnej treści. Użycie wariografu nie może mieć bezpośredniego związku z przesłuchaniem (por. postanowienie SN z 29 stycznia 2015 r., I KZP 25/14); w gruncie rzeczy nie jest to „przesłuchanie z wykrywaczem kłamstw”, lecz odrębne badanie — aczkolwiek prawo pozwala traktować oświadczenia składane biegłemu podczas badania jako dowód). Urządzenie to w istocie służy do badania fizjologicznych reakcji organizmu na zadane pytania, zatem do pewnego stopnia istnieje możliwość jego „oszukania”. Ekspertyza wariograficzna nie stanowi dowodu samym w sobie, wszakże potwierdza wyłącznie reakcje organizmu — ma wyłącznie charakter pomocniczy i pośredni, toteż nie może służyć do stwierdzenia winy oskarżonego (por. „Czy można przesłuchać świadka z „wykrywaczem kłamstw”?”).(Przechodząc od tego, co ogólnie ciekawe do szczegółowo nieinteresującego — w tej konkretnej sprawie SN stwierdził, że postępowanie dowodowe było prowadzone prawidłowo, w szczególności zaskarżony wyrok oparto na…

Dowiedz się więcej

3/3