test

Odnosząc się do tych zarzutów Sąd Najwyższy przypomniał, że badanie poligraficzne może być przeprowadzone przez biegłego wyłącznie po uzyskaniu zgody badanej osoby, jednakże udzielana zgoda nie obejmuje pytań konkretnej treści. Użycie wariografu nie może mieć bezpośredniego związku z przesłuchaniem (por. postanowienie SN z 29 stycznia 2015 r., I KZP 25/14); w gruncie rzeczy nie jest to „przesłuchanie z wykrywaczem kłamstw”, […]