test 2

test 2

a

a

W 2018 r. Meta Platforms Ireland przedstawiła swoim użytkownikom w Unii Europejskiej nowe warunki korzystaniaa

a

a
z Facebooka. Udzielenie na nie zgody jest wymagane, aby móc się zarejestrować lub uzyskać dostęp do kont i usług


świadczonych przez Facebook. Maximilian Schrems, użytkownik Facebooka i aktywista w dziedzinie ochrony danych, zaakceptował te warunki. Regularnie otrzymywał reklamy kierowane do osób orientacji homoseksualnej
i zaproszenia na odpowiednie wydarzenia. Te reklamy nie były oparte bezpośrednio na jego orientacji seksualnej,
lecz na przeprowadzonej analizie jego zainteresowań. M. Schrems, niezadowolony z takiego przetwarzania jego
danych, które uważa za niezgodne z prawem, skierował skargę do sądów austriackich. Następnie, podczas dyskusji
panelowej, oświa

a